پرس نجاری اهنکوبان (منقضی شده)

توافقی
تلفن تماس
09149431582
پست الکترونیک
salar666_don6@yahoo.com
محل
فريدن

پرس اهنکوبانروکش و دربسیستم روغنیتاسیسات و صفحات در حدروغن حرارتی. 

توجه:
از پرداخت وجه به فروشندگان قبل از دریافت کالا به شدت خودداری کنید. وب سایت دست دو هیچگونه تعهدی نسبت به فروشنده آگهی و محتوای آن ندارد.