گوشی پزشکی خانگی در حد ژاپنی

430,000 تومان
تلفن تماس
09037042314
پست الکترونیک
surushtaherian@Gmail.com
محل
سرخس
جهت مصرف خانگی بوده
توجه:
از پرداخت وجه به فروشندگان قبل از دریافت کالا به شدت خودداری کنید. وب سایت دست دو هیچگونه تعهدی نسبت به فروشنده آگهی و محتوای آن ندارد.