حفاری‌ولوله‌کشی‌داخل‌ساختمان‌واتصال‌به‌سیفون‌ فاضلاب‌شهری‌ (منقضی شده)

توافقی
تلفن تماس
09304242136
پست الکترونیک
hafari794@gmail.com
محل
نهبندان

لوله‌کشی‌‌داخل‌ساختمان‌واتصال‌به‌سیفون‌فاضلاب‌شهری‌حفاری‌شیب‌بندی‌ولوله‌کشی‌‌بصورت‌تونیلی‌رو باز‌سقفی‌‌دیواری‌‌بااستفاده‌ازلوله‌های‌مخصوص‌

مورد‌تایدشرکت‌فاضلاب‌تهران‌وشرکت‌های‌آب

وفاضلاب‌شهر‌تهران‌وباسابقه‌کاری‌بیشتر‌از۱۵سال

درین‌ادارات‌بارعایت‌کلیه‌اصول‌‌مهندسی‌‌واستدارد

ها‌وباداشتن‌بهترین‌اکیب‌های‌باتجربه‌‌‌‌لازم‌به‌زکراست

کار‌لوله‌گذاری‌وساخت‌منهول‌های‌پیش‌ساخته‌وآجری‌‌درشهرک‌های‌نوساز‌تهران‌واطراف‌تهران‌پزیرفته

میشود‌باز‌دید‌وکارشناسی‌رایگان‌مباشد‌

شماره‌همراه : ۰۹۳۰۴۲۴۲۱۳۶

۰۹۳۵۶۶۰۴۰۰۰

آدرس:تهران،تجریش

حفاری

لوله کشی

حفاری ساختمان

لوله کشی ساختمان

اتصال به فاضلاب شهری

لوله کشی داخل ساختمان

شیب بندی

شیب بندی لوله کشی

اجرای لوله کشی

خدمات ساختمانی

اتصال انشعابات

اتصال انشعابات فاضلاب خانگی

اتصال انشعابات فاصلاب شهری

نصب انشعاب فاضلاب

لوله و اتصالات

روش نصب انشعابات

روش نصب انشعابات فاضلاب

هزینه اتصال به فاضلاب شهری

سیفون شهری

انشعاب فاضلاب شهری

قیمت سیفون فاضلاب

انتقال فاضلاب مسکونی و شهری

نصب فاضلاب

انتقال فاضلاب ساختمان به سیفون 

توجه:
از پرداخت وجه به فروشندگان قبل از دریافت کالا به شدت خودداری کنید. وب سایت دست دو هیچگونه تعهدی نسبت به فروشنده آگهی و محتوای آن ندارد.