سفارش تبلیغات در سایت دست دو واتساپ 09361508484

قوانین مزایده

قوانین و مقررات مزایده

لطفا قوانین مزایده را به طور کامل مطالعه و سپس در مزایده شرکت نمایید.  به طور کلی در صورتی که هر یک از موارد از قوانین مزایده سایت دست دو از جانب کاربر رعایت نشود، مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به کاربران و یا سایت بر عهده کاربری است که قوانین را رعایت نکرده است. سیستم مزایده سایت دست دو به شما کمک میکند که در فضایی ایمن و رقابتی، کالا و کالای مورد نظر خود را خرید و یا به فروش برسانید. قوانینی در ادامه توضیح داده خواهد شد به دو بخش تقسیم میشود:

- قوانین برگزار کنندگان مزایده (فروشندگان) 

- قوانین شرکت کنندگان مزایده (خریداران)

* در نظر داشته باشید که رعایت موارد زیر بسیار مهم الزامی میباشد و حتما موارد زیر رو مطالعه فرمایید *

 قوانین برگزار کنندگان مزایده (فروشندگان) :

فروشندگانی که قصد برگزاری مزایده برای کالای خود را دارند باید طبق قوانین و مقرراتی که در سایت دست دو برای مزایده وضع شده است عمل نمایند. مفاد قوانین و مقررات مزایده در سایت دست دو به شرح زیر میباشد:

1- فروشندگان در قیمت گذاری مزایده خود در هنگام ثبت آگهی باید توجه داشته باشند که قیمت هایی که برای کالای خود برای شروع مزایده درنظر میگیرند، قیمتهایی مطلوب و منطقی ای باشند. چنانچه در نحوه قیمت گذاری مزایده فروشنده که توسط خود فروشنده وضع میشود، کالای فروشنده به قیمتی که مدنظر وی نبوده به فروش برسد، سایت دست دو هیچ مسئولیتی در قبال ضررهای مالی و یا غیر مالی به فروشنده ندارد چرا که تعیین کننده قیمت کالا در مزایده خود فروشنده خواهد بود و سایت دست دو هیچ تغییری در قیمت تعیین شده از جانب فروشنده بدون هماهنگی فروشنده کالا نخواهد داد.

2- فروشندگان در روند مزایده، در صورتی که پیشنهاد قیمتی برای مزایده آنها ثبت شده باشد، دیگر حق حذف آگهی مزایده ای خود را نداشته و باید تا اتمام زمان مزایده آگهی مزایده ای خود را فعال نگه دارند و تنها در زمانی میتوانند مزایده خود را زودتر از زمان انقضای مزایده غیرفعال کنندکه آخرین پیشنهاد داده شده از جانب خریدار را به عنوان قیمت قطعی و خریدار نهایی انتخاب نمایند.

3- در صورتی که فروشنده کالایی را در مزایده سایت دست دو قرار داده باشد، ولی اقدام به فروش کالا در خارج از سایت دست دو نماید، در صورت متوجه شدن سایت دست دو، حساب کاربری فروشنده غیر فعال میشود. همچنین در صورت برخورد با چنین شرایطی، سایت دست دو مجاز است با استفاده از مراجع قانونی و قضایی از فروشنده کالا شکایت نماید.

4- در پایان یک مزایده، در صورتی که آن مزایده دارای برنده باشد، به فروشنده و برنده مزایده که در جایگاه خریدار نهایی قرار میگیرند توسط سایت اطلاع رسانی صورت میگیرد و فروشنده موظف است کالا را به خریدار نهایی مشخص شده ارسال نماید و در صورت عدم ارسال و فروش کالا به خریدار در 48 ساعت، حساب فروشنده کالا مسدود شده و اجازه ادامه فعالیت در سایت در نخواهد داشت و تمام عواقب به وجود آمده برای فروشنده کالا برعهده وی خواهد بود.

5- در صورتی که فروشنده کالا در 3 مزایده ای که در سابت دست دو راه اندازی کرده است، برنده ای نداشته باشد، ضمن کسر امتیاز از وی، در ادامه فعالیت های وی در سایت مخصوصا در راه اندازی دوباره مزایده دارای محدودیت خواهد بود.

6- در صورتی که فروشنده در 2 مزایده ای که دارای برنده و یا خریدار نهایی باشد، به هر دلیلی که متوجه فروشنده باشد، بدعهدی و یا ایجاد مشکل نماید، حساب کاربری وی مسدود شده و دیگر قادر به ادامه فعالیت در سایت دست دو نخواهد بود. همچنین در صورت وارد کردن هرگونه خسارت به دیگر کاربران و سایت دست دو، سایت مجاز است از راه های قانونی موجود در کشور از فروشنده کالا شکایت و پیگیری حق و حقوق خود شود.

7- فروشنده کالا در راه اندازی مزایده، به ازای هر مزایده موفق و در نهایت فروش کالا، امتیاز به او تعلق میگیرد و همچنین در صورتی که در ارزشیابی خریدار خود بعد از فروش کالا درسایت شرکت نماید هم امتیاز جداگانه ای به او تعلق میگیرد.

8- فروشنده کالا به ازای هر مزایده موفق که در ادامه امتیاز به او تعلق میگیرد، رتبه کاربری خود را بالا میبرد و در نتیجه در ادامه جز کاربران متعهد سایت دست دو قرار خواهد گرفت که این خود دارای امتیازات ویژه ای برای او به ازای فعالیتهای گوناگونی که در سایت انجام میدهد، است.

9- پیشنهاد میشود که فروشنده در مرحله ارسال کالا به خریدار نهایی خود از سرویس های پستی قانونی و معتبر استفاده نماید. در صورت اقدام نکردن از طریق شرکت های پستی معتبر و در پیروی آن به وجود آمدن هرگونه مشکل در ارسال و تحویل کالا به خریدار، سایت دست دو هیچ مسئولیتی در این باره نخواهد داشت.

  قوانین شرکت کنندگان مزایده (خریداران)

کاربرانی که قصد شرکت در مزایده های برگزار شده در سایت دست دو را دارند، باید از قوانین و مقرراتی که در مزایده سایت وضع شده است پیروی نمایند. هر گونه ضرر و زیان به کاربران در صورت عمل نکردن به قوانین و مقرراتی که توسط سایت وضع شده است، شامل حال خود کاربر است و سایت دست دو هیچ مسئولیتی در قبال ضرر و زیان های ناشی از آن به کاربران را ندارد. شرح قوانین و مقررات مزایده دست دو به شرح زیر است:

1- شرکت کنندگان در مزایده نمیتوانند مبلغی پایین تر از مبلغ تعیین شده برای شروع مزایده یا آخرین مبلغ پیشنهادی وارد شده، وارد نمایند

2- در صورتی که کاربری در مزایده ای شرکت کرد و قیمت بالاتر از بقیه قیمت های وارد شده پیشین وارد نمود و زمان مزایده به پایان برسد و یا دیگر پیشنهاد قیمت بالاتری نسبت به قیمت او وارد نشد، آن کاربر برنده نهایی مزایده بوده و به عنوان خریدار نهایی آن کالا شناخته میشود و موظف است که کالا را خریداری نماید.

3- درصورتی که کاربری که برنده مزایده باشد و از خرید کالا به هر دلیلی امتنا کند، در صورت رویت چنین مواردی، حساب کاربری وی مسدود شده و در صورتی که به هر طریقی به دیگر کاربران و سایت دست دو خسارتی وارد کرده باشد، عواقب آن به عهده فرد متخلف بوده و سایت دست دو هیچ مسئولیتی در این باره نخواهد داشت و در صورت لزوم هم سایت میتواند از طریق مراجع قضایی موضوع را پیگیری نماید.

4- در صورتی که کاربری در مزایده ای شرکت کرده باشد، دیگر نمیتواند نسبت به مبلغ وارد شده انصراف بدهد و در صورتی که برنده مزایده بشود، خریدار نهایی نسبت آن کالا شناخته میشود و باید کالا را خریداری کند. بنابراین سایت دست دو پیشنهاد میکند که در صورتی که قصد خرید آن کالا از طریق مزایده در سایت دست دو را ندارید، به هیج وجه وارد مزایده نشوید چرا در صورت بروز هرگونه مشکل کاربر شرکت کننده متخلف بوده و عواقب آن به پای آن کاربر قلمداد میشود.

5- کاربرانی که در مزایده شرکت مینمایند، در صورتی که برنده مزایده باشند و نسیت به خرید آن کالا منصرف شده باشند، در صورت رویت چنین مواردی، حساب کاربر متخلف مسدود میشود و دیگر قادر به استفاده از سایت دست دو نخواهد بود

6- پیشنهاد میشود که کاربرانی که قصد شرکت در مزایده را دارند، قبل از شرکت در هر مزایده، نسبت به تکمیل سازی اطلاعات شخصی و حقیقی خود در پروفایل کاربری اقدامات لازم را انجام دهند، چرا که این کار به شما کمک خواهد کرد که دیگر کاربران شما را فردی معتبر بپندارند و میزان اعتماد نسبت به شما بیشتر خواهد شد. همچنین با تکمیل سازی اطلاعات کاربری خود شما یک گام به کاربران متعهد سایت دست دو نزدیک شده و در شامل امتیاز برای حساب کاربری خود میشوید. همچنین کاربران متعهد سایت دست دو از امتیازات بسیار ویژه ای در سایت بهره مند خواهد شد.

7- سایت دست دو به خریداران و برندگان مزایده سایت پیشنهاد میکند که در پایان هر عملیات خرید و فروش در سایت در سیستم نظرسنجی سایت دست دو شرکت کرده و به فروشنده کالای خود امتیاز بدهند. این کار غیر از آنکه به ما کمک میکند تا فروشندگان متعهد را از فروشندگان غیر متعهد در سایت را متمایز سازیم، شامل امتیاز برای کاربران شرکت کننده در نظرسنجی هم میشود.

8- کاربرانی که از طریق قابلیت خرید آنی اقدام به خرید کالایی که در مزایده قرار گرفته است بکنند، خریدار نهایی آن کالا قلمداد خواهند شد و باید کالا را با قیمت تعیین شده از جانب فروشنده را خریداری نمایند. در صورتی که نسبت به خرید کالایی از طریق قابلیت خرید آنی مطمئن نبوده و یا به هر دلیلی نمیتوانید از این طریق خرید انجام دهید، مطلقا از این سیستم استفاده نکنید و برای آشنایی بیشتر با این سیستم با کارشناسان دست دو تماس حاصل فرمایید.

9- در صورتی که برنده مزایده در روال خرید و فروش 3 مرتبه باعث ایجاد هر گونه مشکلی شود و در این روال خللی ایجاد کند، تمامی ضررهای ناشی از آن متوجه وی بوده و سایت دست دو هیچ مسئولیتی نسبت به اینگونه تخلفات که از جانب خریدار صورت میگیرد ندارد و حساب کاربری فرد متخلف مسدود شده و دیگر قادر به استفاده از هیچ یک از امکانات سایت نخواهد بود. همچنین در صورت لزوم و امکان، سایت میتواند برای احیا و یا دریافت حق خود از مراجع قانونی استفاده نماید 

در صورتی که در قوانین و مقررات مزایده و یا روال مزایده سوالی دارید با کارشناسان دست دو تماس حاصل فرمایید.