سفارش تبلیغات در سایت دست دو واتساپ 09361508484

قیمت گذاری در ثبت آگهی

قیمت گذاری در ثبت آگهی

در این بخش که بخشی از مرحله دوم ثبت آگهی در سایت میباشد، شما باید برای کالای فروشی خود یک نوع از قیمت گذاریها را انتخاب نماییدانتخاب این بخش اجباری بوده و در صورت پر نکردن این بخش نمیتوانید آگهی خود را ثبت کرده و به مرحله آخر بروید.قیمت گذاری در این بخش به دو روش صورت میگیرد. قیمت ثابت و مزایده. توضیح هر یک از نوع های قیمت گذاری به شرح زیر میباشد:قیمت ثابت

در این قسمت شما برای کالای خود یک قیمت قطعی انتخاب کرده و در صورتی که تمایل به وارد کردن مبلغ دقیق و یا قطعی ندارید میتوانید از گزینه توافقی به جای وارد کردن قیمت قطعی استفاده نمایید. در صورتی که از گزینه توافقی استفاده کرده باشید، دیگر قادر به وارد کردن قیمت نمی باشید و در صورتی که از این گزینه استفاده نکرده باشید میتوانید قیمت قطعی وارد نمایید.

 مزایده

در این قسمت شما برای کالای خود یک قیمت پایه جهت شروع در مزایده وارد مینمایید و همچنین مشخص میکنید که تا چند روز میخواهید مزایده شما فعال باشد و شرکت کنندگان بتوانند پیشنهاد قیمتهای بالاتری را وارد نمایند. در ادامه قابلیت خرید آنی که از دیگر قابلیت های مزایده میباشد وجود دارد که استفاده از آن اختیاری بوده و درصورتی که تمایل به استفاده از آن را ندارید میتوانید گزینه خرید آنی را فعال نکنید ولی در صورتی که این گزینه فعال نمایید، در زیر این گزینه جعبه متنی برای شما ظاهر میشود که در آن باید یک قیمت ثابتی را وارد نمایید. در صورتی که از این گزینه استفاده کنید، در مدت زمان نمایش و جاری بودن مزایده شما، اگر خریداری از قابلیت خرید آنی استفاده کند و اقدام به خرید کالای شما بکند، شما موظف به فروش کالا به او هستید و در صورت موافقت شما مزایده به اتمام میرسد. پیشنهاد میشود که در راستای جلوگیری از هرگونه اشتباه و یا سوئ استفاده از مزایده های شما حتما قوانین و مقررات مزایده سایت دست دو را مطالعه فرمایید. (جهت مشاهده قوانین مزایده لطفا کلیک نمایید)

در قسمت زیرین هردو نوع قیمت گذاری بخشی با نام شروع زمان ثبت آگهی وجود دارد که استفاده از آن اختیاری بوده و درصورت استفاده از آن که با کلیک بر روی گزینه آن جعبه متنی در ادامه ظاهر خواهد شد که شما میتوانید در آن جعبه متن ویا با استفاده از گزینه کناری آن تاریخی که تمایل دارید آگهی شما از آن تاریخ به انتشار در سایت دست دو درآید را مشخص میکنید و در صورت عدم استفاده از این قابلیت، آگهی شما از زمان بررسی و تایید کارشناسان دست دو در سایت به نمایش درخواهد آمد.